Záchranné služby

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Jihlava

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Vysočina

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Velký Beranov

Sbor dobrovolných hasičů Velký Beranov

Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní technikou.

SDH Dobronín

SDH Dobronín

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů i majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách či událostech. Pořádání hasičských soutěží nebo bálů. Likvidace sněhových převisů nebo rampouchů ohrožující bezpečnost.

RESCUE DOGS CZECH REPUBLIC

Nabízíme vyhledání pohřešovaných osob za pomoci psů. Výcvik záchranářských psů.

Sbor dobrovolných hasičů Stará Říše

Zajištění požární ochrany a prevence. Pořádání kulturních akcí, provozování a rozvíjení činnosti v oblasti požárního sportu.

Stanice Telč

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Dvorce

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.