Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Jihlava.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Vysočina okres Jihlava


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Jihlava"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Krajské vojenské velitelství Jihlava - www.kvv-jihlava.army.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území kraje Vysočina. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné ...

Jihlava, Vrchlického 2077/14 + pobočky (13) - +420 973 454 200

Odbor cizinecké policie kraj Vysočina - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Jihlava, Vrchlického 2627/46 + pobočky (160) - +420 974 261 829

Katastrální úřad pro Vysočinu - www.cuzk.cz

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Jihlava, Fibichova 4666/6 + pobočky (113) - +420 567 109 111

OSSZ Jihlava - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ossz-jihlava.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Jihlava, Wolkerova 4448/37 - +420 567 142 111

Energetický regulační úřad - www.eru.cz

Ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích.

Jihlava, Masarykovo náměstí 91/5 + pobočka - +420 564 578 666

Český statistický úřad - www.jihlava.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Jihlava, Ke Skalce 1881/30 + pobočky (13) - +420 567 109 060

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Jihlava, Zborovská 2113/3 + pobočky (37) - +420 728 868 147 , +420 567 310 015

Okresní státní zastupitelství Jihlava - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Jihlava, třída Legionářů 1470/9 + pobočky (15) - +420 567 573 666

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Jihlava, třída Legionářů 1470/9 + pobočky (75) - +420 567 310 573, +420 733 788 972

Krajský soud v Brně - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Jihlava, třída Legionářů 5277/9a + pobočky (3) - +420 567 563 311, +420 567 563 312

Nejvyšší kontrolní úřad

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Jihlava, Tolstého 1914/15 + pobočky (9) - +420 233 045 780

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Jihlava, Brtnická 2531/21 + pobočky (456) - +420 950 123 111

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - www.jihovychod.cz

Úřad se zabývá činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z EU.

Jihlava, Žižkova 1872/89 + pobočka - +420 724 559 438 , +420 532 193 601

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Jihlava - Horní Kosov, Rantířovská 94/22 + pobočky (31) - +420 567 570 240

Celní úřad pro Kraj Vysočina - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kraj-vysocina/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Střítež 5 + pobočky (16) - +420 567 109 403

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - www.financnisprava.cz Brzy zavírá (14:00)

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Jihlava, Tolstého 1455/2 + pobočky (16) - +420 567 559 111

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Jihlava, Fritzova 4260/4 + pobočky (83) - +420 567 109 911, +420 567 578 962

Státní veterinární ústav Jihlava - www.svujihlava.cz

Kontrola zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin, surovin živočišného a rostlinného původu, vody a krmiv.

Jihlava - Horní Kosov, Rantířovská 93/20 - +420 606 712 745 , +420 567 143 111

Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Provádění laboratorních rozborů vod, odpadů, zemin, potravin. Měření hluku včetně studií, prachu, osvětlení. Nabídka zdravotnických služeb a očkování.

Jihlava, Vrchlického 2497/57 - +420 603 421 258 , +420 567 574 701