Katastrální úřady

Katastrální úřad pro Vysočinu

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Katastrální pracoviště Telč

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Katastrální pracoviště Jihlava

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.