Základní školy

ZŠ Jihlava, Křížová

Základní škola pro 390 žáků s jídelnou, družinou, klubem a kroužkem angličtiny, němčiny, fotbalu, hry na flétnu, keramiky, informatiky i zpěvu. Žáci si mohou vybírat s volitelných předmětů, jako jsou informatika, německý a anglický jazyk, etická výchova, ...

Křesťanská ZŠ Jihlava

Křesťanská základní škola pro 360 žáků s družinou a klubem. Od 3.třídy je pro děti povinný anglický jazyk, od 6.třídy pak jazyk německý.

ZŠ Jihlava, Seifertova

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou se zaměřením na lední hokej a gymnastiku. Vyučujeme anglický, německý, ruský a španělský jazyk. Nabízíme keramický, výtvarný a matematický kroužek včetně vaření. Provozujeme oddíl florbalu a vybíjené. ...

ZŠ T.G. Masaryka Jihlava

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je taneční, keramický, hudební, výtvarný i jazykový kroužek. Snažíme se napomáhat rozvoji zdravého sebehodnocení a samostatnosti žáků. Pořádáme studijně poznávací zájezdy. Organizujeme karnevaly, …

ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava

Provozujeme pomocnou základní a praktickou školu pro 80 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat výtvarné, sportovní, počítačové, jazykové či hudební kroužky.

ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 530 žáků se školní jídelnou, družinou, klubem a knihovnou. K dispozici jsou učebny vybavené audiovizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačová pracovna, chemicko-fyzikální laboratoř, univerzální dílna ...

ZŠ Jihlava, Demlova

Základní škola pro 600 žáků s knihovnou, klubem a družinou se zaměřením na hudební výchovu a informatiku. Vyučujeme angličtinu a hru na sopránové zobcové flétny, altové, tenorové a basové flétny. Vedeme také přípravnou třídu s možností využití pedagogické ...

ZŠ Jihlava, Havlíčkova

Základní škola pro 350 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je výtvarný, sportovní, počítačový, dramatický i keramický kroužek. Žáci mohou také navštěvovat pěvecký kroužek a hru na flétnu.

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a hudební výchovy pro 800 žáků. Součástí je školní jídelna, knihovna, družina a klub.

ZŠ Jihlava, Kollárova

Základní škola pro 750 žáků s jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Pořádání recyklohraní. Vydávání školního časopisu Jungmannka.

ZŠ Telč, Masarykova

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, fotografování, sportovních her, divadla, psaní na klávesnici, anglického i francouzského jazyka. Organizujeme letní tábor, studijní zájezdy do zahraničí a exkurze. Vydáváme …

ZŠ Telč, Hradecká

Základní škola pro 620 žáků s družinou pro 100 dětí. Výuka je poskytována také dětem s různými handicapy. K dispozici je keramická dílna, sportovní areál a hala, dvě tělocvičny a jídelna. Pořádáme sportovní soutěže, lyžařské kurzy, exkurze a výlety.