Školy a výchovné instituce

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

SŠ ICR je moderně vybavenou školou, která se na základě potřeb podnikatelských subjektů zaměřuje na nejpotřebnější obory a profese – informatiku, reprodukční grafiku, cestovní ruch a gastronomii. Pro dospělé nabízí ve dvouletém kombinovaném studiu obory ...

28 kmHumpolec, Hradská 276

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Soukromá VOŠ sociální, o.p.s.

Soukromá VOŠ sociální, o.p.s.

Vyšší odborná škola vzdělává v oboru sociální práce v tříletém denním i dálkovém studiu. Škola je zaměřená na praxi s dobrým uplatněním absolventů. Kromě výcviku sociálního pracovníka, nadstandardní hodiny výuky cizího jazyka, personalistiky a PC. Možnost ...

ZŠ Jihlava, Křížová

Základní škola pro 390 žáků s jídelnou, družinou, klubem a kroužkem angličtiny, němčiny, fotbalu, hry na flétnu, keramiky, informatiky i zpěvu. Žáci si mohou vybírat s volitelných předmětů, jako jsou informatika, německý a anglický jazyk, etická výchova, ...

Křesťanská ZŠ Jihlava

Křesťanská základní škola pro 360 žáků s družinou a klubem. Od 3.třídy je pro děti povinný anglický jazyk, od 6.třídy pak jazyk německý.

Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletýh oborů hotelnictví a turismus, management cestovního ruchu, management obchodu a služeb, pedagogika volného času, veřejnoprávní činnost, sociální péče, výchovná a humanitární činnost.

Gymnázium Jihlava

Státní všeobecné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium.

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Církevní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru výchovná a humanitární činnost.

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů finance a daně, podnikatelství a management a veřejnosprávní činnost. Nabízíme obory specialista pro obchodní a manažerskou činnost, finanční a daňový specialista. Zaměřujeme se na praxi a ...

ZŠ Jihlava, Seifertova

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou se zaměřením na lední hokej a gymnastiku. Vyučujeme anglický, německý, ruský a španělský jazyk. Nabízíme keramický, výtvarný a matematický kroužek včetně vaření. Provozujeme oddíl florbalu a vybíjené. ...

ZŠ T.G. Masaryka Jihlava

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je taneční, keramický, hudební, výtvarný i jazykový kroužek. Snažíme se napomáhat rozvoji zdravého sebehodnocení a samostatnosti žáků. Pořádáme studijně poznávací zájezdy. Organizujeme karnevaly, …

ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava

Provozujeme pomocnou základní a praktickou školu pro 80 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat výtvarné, sportovní, počítačové, jazykové či hudební kroužky.

Střední škola obchodu a služeb, Jihlava

Střední škola nabízí výuku tříletých oborů kadeřník, kuchař-číšník, prodavač a jemný mechanik.

ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 530 žáků se školní jídelnou, družinou, klubem a knihovnou. K dispozici jsou učebny vybavené audiovizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačová pracovna, chemicko-fyzikální laboratoř, univerzální dílna ...

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Jihlava, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Jihlava, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě vzdělávání.

Dětské centrum Jihlava

Pečujeme o děti od narození do tří let věku. Zajišťujeme náhradní rodinnou péči.

ZŠ Jihlava, Demlova

Základní škola pro 600 žáků s knihovnou, klubem a družinou se zaměřením na hudební výchovu a informatiku. Vyučujeme angličtinu a hru na sopránové zobcové flétny, altové, tenorové a basové flétny. Vedeme také přípravnou třídu s možností využití pedagogické ...

ZŠ Jihlava, Havlíčkova

Základní škola pro 350 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je výtvarný, sportovní, počítačový, dramatický i keramický kroužek. Žáci mohou také navštěvovat pěvecký kroužek a hru na flétnu.

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a hudební výchovy pro 800 žáků. Součástí je školní jídelna, knihovna, družina a klub.

MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Mateřská škola pro 280 dětí se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým postižením, více vadami i pro zdravé děti. Součástí je jídelna.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

ZŠ Jihlava, Kollárova

Základní škola pro 750 žáků s jídelnou, klubem a družinou.

Mateřská škola Tiny World, s.r.o.

Mateřská škola s Montessori pedagogikou. K dispozici je česká a anglická třída. Nabízíme hlídání dětí od 2 let věku, logopedii a zájmové kroužky. K dispozici je jídelna. Zajišťujeme individuální vzdělávací plán.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Střední škola stavební Jihlava

SŠS Jihlava nabízí různorodé studijní programy. Zařazení do konkrétního studijního programu závisí na zájmu uchazeče, ale také na jeho výsledcích v předchozím studiu, jeho talentu a schopnostech. Nabízíme čtyřleté maturitní obory se stavebním zaměřením, ...

ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Pořádání recyklohraní. Vydávání školního časopisu Jungmannka.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých, tříletých i nástavbových oborů. Došlo ke spojení střední školy průmyslové, technické a automobilní. Cílem sloučení bylo vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči ...

MŠ Střítež

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí …

Domov mládeže

Nabídka ubytovacích služeb ve 2 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Možnost využití společenského sálu s kapacitou 400 míst.

Dětský domov Telč

Dětský domov poskytuje celoroční náhradní rodinnou péči pro děti ve věku od 3 do 18 let s nařízenou ústavní výchovou.

ZŠ Telč, Masarykova

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, fotografování, sportovních her, divadla, psaní na klávesnici, anglického i francouzského jazyka. Organizujeme letní tábor, studijní zájezdy do zahraničí a exkurze. Vydáváme …

ZŠ Telč, Hradecká

Základní škola pro 620 žáků s družinou pro 100 dětí. Výuka je poskytována také dětem s různými handicapy. K dispozici je keramická dílna, sportovní areál a hala, dvě tělocvičny a jídelna. Pořádáme sportovní soutěže, lyžařské kurzy, exkurze a výlety.

ZŠ s MŠ Kaliště, Jihlava

Jednotřídní mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou. Orientujeme se na poznávání přírody a jejích zákonitostí, ale naší prioritou je i všestranný motorický rozvoj dětí a logopedická prevence.

Mateřská škola Kvítek

Soukromá mateřská škola vznikla v roce 2010 a je zařazena do sítě MŠMT. Nabízíme kompletní předškolní vzdělávání a nadstandardní péči o děti jako výuku angličtiny, cvičení pro zdravý vývoj, cvičení správné výslovnosti, nadstandardní péči 2 učitelek a 2 ...