Dětské domovy

Dětský domov Telč

Dětský domov poskytuje celoroční náhradní rodinnou péči pro děti ve věku od 3 do 18 let s nařízenou ústavní výchovou.

Dětské centrum Jihlava

Pečujeme o děti od narození do tří let věku. Zajišťujeme náhradní rodinnou péči.