Náboženské organizace

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava

Zabýváme se pořádáním náboženských setkání, farních dní a bohoslužeb. Poskytujeme informace o činnosti římskokatolické farnosti.

Brzy otevírá (v 09:00)

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Horácký seniorát Českobratrské církve evangelické

Společenství sborů Českobratrské církve evangelické v oblasti Horácka.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Jihlava

Sbor pořádá pravidelné sobotní bohoslužby a duchovní setkání pro veřejnost.

Slovo života Brno, o.s.

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabízíme církevní kurzy. Pořádáme konference, semináře a shromáždění.

Římskokatolická farnost Vílanec

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Střítež - expozitura

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a poskytujeme informace o činnosti římskokatolické farnosti.

Krnet

Sdružení se zabývá zejména podporou křesťanských institucí a neziskových organizací pomocí internetu a vytvářením vlastních projektů.

Římskokatolická farnost Kostelec u Jihlavy

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Ždírec

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Smrčná

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Dolní Cerekev

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Stonařov

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Třešť

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Kněžice u Třebíče

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Diecézní charita Brno - Charitní pečovatelská služba

Nabídka pomoci seniorům a postiženým občanům v činnostech ke zvládnutí péče o své tělo či domácnost. Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Římskokatolická farnost Pavlov u Stonařova

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Růžená

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Urbanov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Stará Říše

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Telč

Pořádání bohoslužeb, charitativních sbírek a výuky náboženství. Zajištění pohřbů, svateb či křtů.

Římskokatolická farnost Rozseč u Třešti

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Kanonie premonstrátů v Nové Říši

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v klášteře. Původně ženský klášter, po husitkých válkách živořil až zanikl. Obnoven byl v roce 1641, kdy byl přeměněn na mužský. Rozvoj kláštera nastal za barokní přestavby. Interiér kostela sv. Petra a Pavla je ...