Vodárenství

Grunbeck.cz

Grunbeck.cz

Výroba technologických celků pro průmyslovou úpravu vody. Přes 70 roků zkušeností ve výzkumu a vývoji. Kompletní výroba v Höstadt ad. Donau. Dodávky na klíč od návrhu technologií, projektu, přes výrobu, montáž a servis vyškolenými servisními techniky v ČR i …

135 kmAustria, Vienna, Leithastraße 25

OTEVŘENO (nonstop)

ALS Czech Republic, s.r.o.

Provozujeme moderní analytické laboratoře zaměřené na chemické, radiochemické, mikrobiologické a fyzikální měření. Věnujeme se poskytování služeb z oblasti ekologie, potravin, farmak a olejů.

Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., a.s.

Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., a.s.

Nabízíme výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Přebíráme odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Veškeré akcie společnosti jsou v držení statutárního města Jihlavy.

Ing. Vladimír Klička

Projektové a inženýrské práce ve stavebnictví. Veřejné vodovody, úpravny vody, kanalizace čištění odpadních vod, související vodohospodářské objekty.

Glasspol, spol. s r.o.

Nabízíme komplexní zásobování oblastních vodovodů a kanalizací.