Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D., advokátka

Nabízím právní zastupování u soudů a správních orgánů. Zajišťuji sepisování smluv, služby v oblasti pracovního, rodinného, trestního, obchodního, občanského a správního práva. Poskytuji právní poradenství.

JUDr. Jan Ševčík

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní a trestní právo.

Mgr. Petr Nosek

Poskytování komplexních právních služeb pro fyzické i právnické osoby včetně zastupování před soudy a úřady.

JUDr. Jan Herout, advokát

Poskytování právního poradenství v oboru trestního, rodinného, občanského práva. Nabídka sepisování smluv o převodu nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

JUDr. Miroslav Somr, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti tuzemského i mezinárodního obchodního práva.

JUDr. Milan Zápotočný, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na podnikové, obchodní a soutěžní právo a právo nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Martina Kaplánková, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a trestní právo.

JUDr. Ivanka Parkanová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:30)

Mgr. Miroslav Ambrož, advokát

Provozujeme advokátní kancelář s nabídkou služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Ivan Štancl

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Miroslav Novák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. František Brtnický, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Mgr. Jitka Hronová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Martin Šalanda, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Hana Marušová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva.

JUDr. Božena Zmátlová, advokátka

Nabídka právních služeb fyzickým i právnickým osobám, včetně zastupování před soudy.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Zdeňka Kasalová

Nabídka komplexních právních služeb ve všech oblastech práva.

JUDr. Miloslav Voborník

Poskytování advokátních služeb a právního poradenství.

Občanská poradna Jihlava

Poskytování diskrétního a nezávislého sociálně právního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Mgr. Tomáš Beránek

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Mgr. Petr Břečka

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Mgr. Petr Melichar

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Tomáš Rosický

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Mgr. Jan Toscher

Poskytování služeb právníka a nezávislého rozhodce. Řešení sporů v rámci rozhodčího řízení, rychlá cesta k exekuci a k vymožení dlužných pohledávek.

JUDr. Jana Hronová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Milada Majerová, advokát

Poskytuji služby advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Specializuji se na občanské právo, včetně právních vztahů k nemovitostem, insolvenční právo a oddlužení. Dále rodinné právo, směnečné právo, pracovní právo, exekuční právo, obchodní právo, ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Jiří Kasal, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního, občanského, rodinného a trestního práva.

JUDr. Jaroslav Homolka

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti práva občanského, pracovního, rodinného, obchodního, trestního, práva nemovitostí a vymáhání pohledávek.