JUDr. Milan Zápotočný, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na podnikové, obchodní a soutěžní právo a právo nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů. Audity a energetické analýzy.

86 kmČeské Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II. 87/25

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

JUDr. Martin Pavelka, advokát

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

Trialog

Trialog

Realizace vzdělávacích programů a potřeb rozvoje podnikatelského sektoru.

Mgr. Pavel Kroupa, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na obchodní právo, nemovitosti a právo IT. Provádění advokátní úschovy.

JUDr. Vladimír Kristýn

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního a trestního práva.

Mgr. Josef Bartončík, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, rodinné a občanské právo.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

JUDr. Roman Majer, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na finanční a obchodní právo.

113 kmPraha - Michle, Vyskočilova 1326/5 +

Mgr. Ing. Jiří Johánek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a občanského práva.

MÉDEA, a.s.

Komplexní služby v oblasti mediální a marketingové komunikace, realizace mediálních kampaní, detailní strategické a mediální plánování, efektivní nákup všech finančních aktivit.

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.

Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblasti konzultací, dražeb, výběrových řízení a veřejných zakázek, pro které jsme vyvinuli elektronický nástroj EKONKURS®, verze 1.0 s atestem Ministerstva vnitra ČR.

JUDr. Daniel Šulc, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D.

Nabídka advokátních služeb v oblasti finančního a obchodního práva.

JUDr. Michal Filouš, advokátní kancelář

Poskytování právní pomoci zejména v právu obchodním, občanském, správním a komunitárním.

Advokátní kancelář Vyšanská, Majer, s.r.o.

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

ECO trend Research centre, s.r.o.

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů.

PAVUS, a.s.

Provádění požárních zkoušek, certifikačních a inspekčních činností včetně poradenství. Zajištění požární klasifikace a stavební klasifikace.

116 kmPraha - Prosek, Prosecká 412/74 +

Vejmelka & Wünsch, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb advokátní kanceláře.

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby s generální právní praxí a užším zaměřením především na právo obchodní, občanské, rodinné a trestní, a to včetně zastupování před soudy a jinými správními orgány.

JUDr. Pavel Utěšený, advokát

JUDr. Pavel Utěšený, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti hospodářské soutěže, práva duševního vlastnictví a evropského práva.

Mgr. Dušan Kmoch, advokát

Nabídka právní pomoci v oblasti obchodního, občanského, pracovního a živnostenského práva.

Mgr. Martin Hejný

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na kapitálové trhy, obchodní či procesní právo.

Arthur Braun, M.A.

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, obchodního, německého a soutěžního práva.

JUDr. Miroslav Svoboda

JUDr. Miroslav Svoboda

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na autorské, mediální, reklamní a obchodní právo.

117 kmPraha - Nové Město, Hybernská 1009/24 +

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Mgr. Lukáš Nývlt, advokát

Nabízím právní služby se zaměřením na generální praxi, rozhodčí řízení a zadávání veřejných zakázek.

JUDr. Ing. Daniel Srnec

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, pracovní a insolvenční právo. Sepisování dokumentů a právních podání.

JUDr. Petr Holec

Poskytování právních služeb se zaměřením na finanční, obchodní, pracovní a mezinárodní právo.

Mgr. Pavla Brenan Kahounová

Mgr. Pavla Brenan Kahounová

Poskytujeme právní služby ve všech významných oborech práva. Ve své činnosti se zaměřujeme především na korporátní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, právo duševního vlastnictví a mediální právo, s další oborovou specializací na IT, telekomunikace, ...

117 kmPraha, Ostrovní 126/30 +

Mgr. Miloslava Milotová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na finanční právo.

Mgr. Jan Halama

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, soutěžní či anglické právo.

JUDr. Tomáš Leuchter

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na fúze, akvizice a občanské a obchodní právo.

117 kmPraha - Nové Město, Na poříčí 1079/3a

Mgr. Václav Macek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti závazkového, občanského, obchodního a pracovní práva.

BBH, advokátní kancelář, v.o.s.

Nabídka poradenství v oblastech bankovního, finančního, nemovitostního a energetického práva, kapitálového trhu a jiných služeb.

Purkyt & Co. advokátní a mediační kancelář

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na občanské, obchodní, autorské, stavební, pozemkové a lesní právo. Zakládáme i likvidujeme obchodní společnosti a družstva. Provádíme právní a ekonomické analýzy při správě majetku. Sepisujeme různé smlouvy. …

Mgr. František Korbel Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na veřejnou správu, legislativu, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

Mgr. Radka Šimková

Poskytuji právní služby v oblasti cenných papírů a insolvence. Zastupuji obchodní společnosti i neziskové organizace v soudních sporech a arbitráží.

JUDr. Irena Helmová, advokátka

Kancelář se při své poradenské činnosti věnuje obchodnímu, obchodnímu mezinárodnímu, správnímu a občanskému právu.

Mgr. Gabriel Achour

Nabídka advokátních služeb v oblasti právních vztahů k nemovitostem a projektového financování.

Mgr. Robert Pergl

Nabízíme právní služby v oblasti veřejných zakázek, trestní odpovědnosti právnických osob, korporátního práva, ochranných známek a práva IT.